Ako správne nalepiť náplasť

intro-400px-lepeni

Náplasti nepoužívajte na silne krvácajúce, zapálené alebo mokvajúce rany. Pred ošetrovaním akéhokoľvek poranenia si dôkladne umyte a osušte ruky.

  1. Očistite pokožku v okolí rany, odstráňte všetkú mastnotu. Ak je rana znečistená, jemne ju umyte pod prúdom tečúcej vody alebo vypláchnite bórovou vodou či peroxidom.

  2. Pokožku dôkladne osušte - aj sebemenšie stopy vlhkosti môžu spôsobiť odlepovanie náplasti. Ak ste sa pred aplikáciou náplasti kúpali alebo sprchovali v teplej vode, počkajte, kým nie je koža úplne suchá a ochladená na bežnú teplotu.

  3. Ak je oblasť v okolí rany ochlpená, použite jednorazové holiaci strojček na odstránenie chĺpkov. V prípade, že holiaci strojček nemáte k dispozícii, skráťte ochlpenie nožnicami.

  4. Väčšina náplastí Cosmos® je balená v samostatnom obale. Otvorte ho natrhnutím v mieste zárezu.

  5. Po vybratí náplasti z obalu opatrne odstráňte polovicu fólie, ktorá zakrýva lepiace časti náplasti. Samotnej lepiacej plochy sa nedotýkajte.

  6. Priložte vankúšik náplasti na poranené miesto a odstráňte zvyšok krycej fólie.
  7. Prilepenú náplasť ľahko uhlaďte plochou ruky a počkajte niekoľko sekúnd. Teplo vašej ruky prehreje lepiacu časť a bude tak na koži lepšie držať.

  8. Uistite sa, že je náplasť na koži nalepená po celej ploche, najmä na okrajoch.
Prečítajte si aj návod na použitie hrejivých náplastí a náplasťou na opary.